Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
* Để tìm sim kết thúc bằng 999, quý khách nhập vào *999
* Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 999, nhập vào 091*999

Sim Lục Quý 5 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 03.555555.62 39.500.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
2 Viettel 03.555555.31 39.500.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
3 Viettel 03.555555.81 39.600.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
4 Viettel 03.555555.75 44.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
5 Viettel 03.555555.32 39.400.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
6 Viettel 036.555555.4 28.200.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
7 Viettel 03.555555.74 39.500.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
8 Viettel 03.555555.72 39.500.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
9 Viettel 03.555555.51 150.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
10 Viettel 03.555555.42 35.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
11 Viettel 03.555555.80 38.900.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
12 Viettel 03.555555.40 34.600.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
13 Viettel 03.555555.27 35.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
14 Viettel 03.555555.41 34.600.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
15 Viettel 03.555555.22 50.000.000 Sim kép Đặt mua
16 Viettel 038.555555.2 45.100.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
17 Viettel 03.555555.34 34.700.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
18 Viettel 03.555555.82 39.600.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
19 Viettel 03.555555.71 39.500.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
DMCA.com Protection Status