Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
* Để tìm sim kết thúc bằng 999, quý khách nhập vào *999
* Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 999, nhập vào 091*999

Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0968.06.1994 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0989.20.1994 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0978.91.1994 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0982.15.1994 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0968.92.1994 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0986.03.1994 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0981.22.1994 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0983.09.1994 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 08.5678.1994 16.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vinaphone 08.5555.1994 16.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 08.1982.1994 11.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 0824.06.1994 11.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vinaphone 08.1981.1994 11.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 09.18.02.1994 14.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vinaphone 08.18.02.1994 11.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 08.23.02.1994 11.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 07.6789.1994 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vinaphone 0919.87.1994 17.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0963.96.1994 10.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0967.99.1994 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0989.59.1994 13.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0961.21.1994 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0963.93.1994 10.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0981.65.1994 13.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 0971.59.1994 10.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0981.61.1994 10.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 0981.96.1994 10.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Viettel 0981.97.1994 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0933.86.1994 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Vinaphone 091.333.1994 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 07.6666.1994 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vinaphone 0912.01.1994 13.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vinaphone 0911.08.1994 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0906.02.1994 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 09.02.02.1994 11.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 0985.91.1994 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Viettel 0966.15.1994 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 0965.77.1994 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Viettel 0985.18.1994 14.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 0978.22.1994 13.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 096.259.1994 15.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Viettel 0977.98.1994 11.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Viettel 0969.77.1994 14.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Viettel 098.162.1994 15.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Viettel 0979.85.1994 15.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 08.1990.1994 16.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vinaphone 08.1980.1994 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vinaphone 08.1985.1994 12.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vinaphone 08.1995.1994 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0906.04.1994 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status