Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
* Để tìm sim kết thúc bằng 999, quý khách nhập vào *999
* Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 999, nhập vào 091*999

Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0378.59.2008 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0357.94.2008 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0386.2.7.2008 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0337.40.2008 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0337.6.3.2008 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 034.205.2008 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0395.76.2008 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0329.43.2008 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0359.4.3.2008 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0396.4.9.2008 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0336.94.2008 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 096.133.2008 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 033.959.2008 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0364.5.7.2008 1.630.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 03.77.4.9.2008 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 035.26.7.2008 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0338.4.1.2008 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0359.34.2008 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 035.27.1.2008 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0328.57.2008 1.630.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 033.25.9.2008 2.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 03.87.87.2008 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0372.07.2008 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0375.82.2008 1.210.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 0375.4.9.2008 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0348.32.2008 970.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 035.23.9.2008 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Viettel 0374.2.9.2008 1.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Viettel 039.26.4.2008 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Viettel 0344.76.2008 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Viettel 037.29.7.2008 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 03579.6.2008 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Viettel 0355.27.2008 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 0393.54.2008 1.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 039.284.2008 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 096.19.3.2008 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Viettel 0346.76.2008 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 036.505.2008 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Viettel 0378.1.4.2008 890.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 036.29.4.2008 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 0376.182008 1.560.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Viettel 0396.43.2008 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Viettel 0335.71.2008 970.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Viettel 0378.27.2008 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Viettel 0383.81.2008 1.630.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Viettel 0364.58.2008 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Viettel 0393.4.9.2008 1.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 096.272.2008 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Viettel 0349.7.6.2008 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Viettel 0345.21.2008 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b

DMCA.com Protection Status