Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
* Để tìm sim kết thúc bằng 999, quý khách nhập vào *999
* Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 999, nhập vào 091*999

Sim Năm Sinh 2018

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0913.67.2018 3.340.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0969.12.2018 4.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Vinaphone 0914.80.2018 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 0946.81.2018 1.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 0916.28.2018 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vinaphone 0949.46.2018 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 0945.26.2018 1.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 0942.33.2018 1.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 0942.65.2018 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vinaphone 0911.85.2018 3.230.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 0944.76.2018 1.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 094.246.2018 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vinaphone 0949.33.2018 1.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 0917.84.2018 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vinaphone 0915.81.2018 2.880.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 0942.27.2018 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vinaphone 0948.64.2018 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vinaphone 0912.75.2018 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vinaphone 0948.74.2018 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Vinaphone 0941.82.2018 1.660.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Vinaphone 0947.03.2018 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Vinaphone 0947.84.2018 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Vinaphone 0946.80.2018 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 0944.49.2018 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Vinaphone 0947.09.2018 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Vinaphone 0911.28.2018 2.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vinaphone 0943.16.2018 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 093.7.03.2018 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0908.27.2018 1.730.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0908.54.2018 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0933.84.2018 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 0908.3.1.2018 2.210.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0933.972.018 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0937.96.2018 1.212.500 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0937.97.2018 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0908.4.8.2018 1.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0908.872.018 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 09.07.03.2018 5.660.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0939.012.018 1.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Vinaphone 091.689.2018 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Vinaphone 091.568.2018 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 091.168.2018 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vinaphone 0919.59.2018 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vinaphone 09.1996.2018 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 091.123.2018 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 091.666.2018 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vinaphone 0942.68.2018 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vinaphone 0919.01.2018 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vinaphone 09.1919.2018 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 09.1983.2018 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status