Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
* Để tìm sim kết thúc bằng 999, quý khách nhập vào *999
* Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 999, nhập vào 091*999

Sim Năm Sinh 2018

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0372.30.01.18 850.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Vinaphone 0889.08.06.18 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Vinaphone 0828.17.02.18 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 0813.26.09.18 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 0857.19.04.18 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vinaphone 0911.24.02.18 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 0889.08.03.18 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 0846.07.04.18 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 0836.28.03.18 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 0786.28.08.18 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 0846.22.07.18 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 0948.0912.18 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vinaphone 0845.24.10.18 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 0833.23.05.18 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vinaphone 0943.0912.18 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 0848.19.06.18 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vinaphone 0888.39.2018 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vinaphone 0828.09.06.18 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0908.14.09.18 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 0908.3.1.2018 2.240.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0933.26.05.18 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0933.15.01.18 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0937.26.03.18 1.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 0933.24.10.18 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0901.26.02.18 1.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0908.26.05.18 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 0937.97.2018 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0937.09.12.18 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0933.24.06.18 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0931.20.1118 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0908.27.2018 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 0901.29.10.18 1.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0785.18.2018 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0937.27.05.18 1.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0908.20.06.18 1.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0931.28.04.18 1.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0931.20.04.18 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 0901.26.07.18 1.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0933.22.03.18 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 0937.18.09.18 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0937.11.04.18 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Mobifone 09.08.18.03.18 2.240.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Mobifone 0908.25.06.18 1.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0937.25.06.18 1.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Mobifone 0908.27.03.18 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0937.22.04.18 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0933.972.018 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 0937.25.10.18 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 0937.14.05.18 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0937.96.2018 1.210.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status