Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
* Để tìm sim kết thúc bằng 999, quý khách nhập vào *999
* Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 999, nhập vào 091*999

Sim Năm Sinh 2018

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0372.30.01.18 850.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0869.30.09.18 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0358.25.12.18 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 038.455.2018 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0865.07.10.18 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 098.4.06.2018 3.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0373.05.1118 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0867.09.06.18 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 09.7773.2018 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0358.21.09.18 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0368.14.10.18 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0333.04.07.18 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0332.11.08.18 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0396.24.02.18 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0869.26.10.18 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0358.28.03.18 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0347.64.2018 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0372.15.09.18 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0348.81.2018 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0379.18.03.18 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0366.07.04.18 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0358.20.05.18 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0359.07.05.18 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0348.09.01.18 1.120.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 0376.01.03.18 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0378.37.2018 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 0388.05.10.18 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Viettel 0327.25.12.18 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Viettel 0348.15.2018 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Viettel 0347.75.2018 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Viettel 0347.03.07.18 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 0369.19.01.18 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Viettel 0393.29.09.18 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 0394.28.04.18 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 0387.29.06.18 1.120.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 0377.65.2018 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Viettel 0345.31.07.18 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 0399.50.2018 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Viettel 0382.80.2018 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 0386.20.09.18 1.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 0395.07.10.18 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Viettel 0337.040.318 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Viettel 0349.92.2018 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Viettel 0329.03.12.18 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Viettel 0328.06.11.18 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Viettel 0333.15.04.18 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Viettel 0335.25.01.18 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 0368.28.04.18 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Viettel 0363.15.04.18 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Viettel 0357.17.12.18 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status